• Συναίνεση για τη βιντεοσκόπηση και τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού

    Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17 Oκτωβρίου 2020

     

    Ο/Η υποβάλλων/-ουσα την παρούσα αίτηση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Youth Business Lab for Vets” το οποίο θα διεξαχθεί διαδικτυακά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, δηλώνω ρητά ότι έχω λάβει γνώση ότι το σεμινάριο θα βιντεοσκοπηθεί και ότι το οπτικοακουστικό υλικό που θα παραχθεί και πιθανόν να περιλαμβάνει την εικόνα και τη φωνή των συμμετεχόντων, θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι η «Εταιρεία» και οι «Συνεργάτες» κρίνουν σκόπιμο.

     

    Δηλώνω δε ρητά ότι παραχωρώ οριστικώς, αμετακλήτως και άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη συναίνεσή μου προς την εταιρεία «SBH Μονοπρόσωπη ΙΚΕ» με έδρα την Αθήνα (Αργούς 148) και την εταιρεία “Nestlé Ελλάς Α.Ε.” με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4), αλλά και προς κάθε άλλη εταιρεία του Ομίλου Nestlé ανά τον κόσμο, για τη χρήση, τροποποίηση, αποθήκευση στα συστήματα/διακομιστές/servers, αναπαραγωγή, ανάρτηση, κοινοποίηση και παρουσίαση στο κοινό, δημοσίευση και δημόσια προβολή σε κάθε μέσο, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, του οπτικοακουστικού υλικού από το διαδικτυακό σεμινάριο Youth Business Lab for Vets που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 και στο οποίο θα συμμετέχω εν όλω ή εν μέρει καθώς και για τη συνεπαγόμενη χρήση της εικόνας μου, της φωνής και των δηλώσεών μου, εις το διηνεκές, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό χρονικό, γεωγραφικό ή αριθμητικό ή μέσου.